2452 OPPN za EUP VE-3 (Velika Pirešica – območje asfaltne baze )

Skip to content