4219 OPPN za območje EUP 1/1 in del EUP 1/2

Skip to content