Zaščita in reševanje

Organiziranost

organigram

Štab civilne zaščite Občine Žalec

 • Robert Vasle – poveljnik Civilne zaščite Občine Žalec;
 • Aleš Uranjek – namestnik poveljnika Civilne zaščite Občine Žalec;
 • Uroš Žibret – član, zadolžen za koordinacijo dela gasilcev;
 • Uroš Sanda – član, zadolžen za področje poplav in plazov;
 • Jože Sadnik – član, zadolžen za področje radiološke, biološke in kemijske zaščite;
 • Rok Repas – član, zadolžen za področje prve medicinske pomoči;
 • Janko Juhart – član, zadolžen za področje prve veterinarske pomoči;
 • Primož Vasle – član, zadolžen za tehnično-reševalne enote (reševanje iz višin globin);
 • Janez Šalej – član in vodja službe za podporo;
 • Zvonko Kotnik – član, zadolžen za podporo in področje vzdrževanja in uporabe zaklonišč ter namestitve;
 • Miha Veber – član, zadolžen za koordinacijo dela.

Obrazci:

Dokumenti v pripravi:

 • trenutno ni dokumentov v pripravi

Izdelani dokumenti občine:

Načrt zaščite in reševanja je razčlenjena zamisel zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih ali drugih nesrečah. Temelji na: oceni ogroženosti, predlogih za zaščito, reševanje in pomoč, ki izhajajo iz ocene ogroženosti, razpoložljivih silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč. Načrt se izdela se za vsako vrsto nesreče posebej.

Obsega načrt ter dodatke in priloge k načrtu:

 • z načrtom se opredelijo: nesreča, za katero je izdelan načrt; obseg načrtovanja; koncept zaščite, reševanja in pomoči ob nesreči, za katero je izdelan načrt; upravljanje in vodenje; ukrepi in naloge zaščite, reševanja in pomoči; osebna in vzajemna zaščita; razlaga pojmov in okrajšav
 • dodatki in priloge k načrtu so: načrti dejavnosti izvajalcev načrtov zaščite in reševanja; zbirke podatkov, potrebnih za izvajanje načrta; program usposabljanja, urjenja in vaj; navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja

Podlage:

Povezave za spremljanje razmer:

Zgibanke:

Druge povezave:

Skip to content