Javno predstavitev predloga načrta zaščite in reševanje ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Žalec

Občina Žalec na podlagi sklepa Vlade RS in Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite, reševanja in pomoči (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19) organizira:

javno predstavitev predloga načrta zaščite in reševanje ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Žalec, verzija 1.0.

Javna predstavitev bo potekala od 28. 9. 2020 do 5. 10. 2020 v prostorih Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec. Zainteresirani javnosti so predlogi načrtov zaščite in reševanja na vpogled vsak delovnik od 9.00 do 13.00, razen v sredo, ko je vpogled možen od 9.00 do 16.00. Zaželena je predhodna najava za vpogled predloga načrta na tel. št. 03 7136 399 ali na elektronski naslov: polona.smrkolj@zalec.si

PREDLOG NAČRTA ZIR ob epidemiji-ŽALEC

Skip to content