Lokalne volitve

Lokalne volitve, na katerih volimo župana in člane občinskega sveta, imamo vsaka štiri leta. V Občini Žalec ob tem volimo tudi člane krajevnih skupnosti.

Pravico voliti in biti voljen na lokalnih volitvah ima občan, ki je na dan glasovanja dopolnili najmanj 18 let, je državljan Republike Slovenije ali državljan drugih držav članic Evropske unije, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje s prijavljenim stalnim prebivališčem v RS oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v RS. Volivci imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče.

Lokalne volitve 2022

Na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah je predsednica Državnega zbora RS 20. julija 2022 razpisala redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Razpis je objavljen v Uradnem listu RS, št. 97/2022 z dne 20. 7. 2022. Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Župan Občine Žalec je 21. 7. 2022 na podlagi 111. člena Zakona o lokalnih volitvah razpisal redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Žalec. Razpis je objavljen v Uradnem listu RS, št. 100/2022 z dne 25. 7. 2022. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Žalec bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

Rokovnik volilnih opravil za lokalne volitve 2022

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije  – spletna stran Občinske volilne komisije
Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Žalec (Uradni list RS št. 94/09, 38/17)
Odlok o določitvi števila članov in volilnih enot za volitve članov sveta krajevne skupnosti v Občini Žalec (Uradni list RS št. 55/10, popr. 68/10)
Sklep o določitvi volišč na območju Občine Žalec popravek popravek2
Sklep o ugotovitvi potrebnega števila podpisov volivcev v volilni enoti za volitve župana popravek
Sklep o ugotovitvi potrebnega števila podpisov volivcev v volilni enoti za volitve v občinski svet
Obvestilo OVK o predčasnem glasovanju, glasovanju po pošti in glasovanju na domu

Izidi:

Izidi glasovanj na lokalnih volitvah 2022 za Občino Žalec (spletna stran DVK)

Seznami kandidatov:

Kandidati na lokalnih volitvah 2022 za Občino Žalec (spletna stran DVK)

seznam kandidatov za Župana
seznam list kandidatov za Občinski svet

seznam kandidatov za svet KS Galicija
seznam kandidatov za svet KS Gotovlje
seznam kandidatov za svet KS Griže
seznam kandidatov za svet KS Levec
seznam kandidatov za svet KS Liboje
seznam kandidatov za svet KS Petrovče
seznam kandidatov za svet KS Ponikva
seznam kandidatov za svet KS Šempeter
seznam kandidatov za svet KS Vrbje
seznam kandidatov za svet MS Žalec

Volilni odbori:

Poziv k vlaganju kandidatur za člane volilnih odborov
Soglasje kandidata za člana volilnega odbora

Obrazci:

(obrazci so objavljeni tudi na spletni strani Državne volilne komisije)
Obvestilo invalida o enkratnem glasovanju po pošti_vzorec
Obrazec glasovanje invalidi
Obrazec glasovanje na domu – zase
Obrazec glasovanje na domu – za drugega
Obrazec glasovanje po pošti

Skip to content