Energetsko svetovanje ENSVET

Prenavljate?    Gradite?    Vas pozimi zebe?

Je poleti vroče?     So računi za vodo, elektriko, ogrevanje visoki?     Kaj pa denar za energetsko prenovo?

Kot občani se lahko naročite na brezplačno energetsko svetovanje v okviru mreže ENSVET, ki nudi individualno in neodvisno energetsko svetovanje ter informacijske izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti občanom v lokalnem okolju.

Z brezplačnimi nasveti in razgovori vam pomaga pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v stanovanjskih stavbah. Svetovanje povečuje energetsko ozaveščenost občanov, povečuje prihranke energije in zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in s tem olajšuje uresničevanje nekaterih ukrepov in programov energetske politike.

Svetovalna pisarna ENSVET Žalec pokriva območje Spodnje Savinjske doline – občine Žalec, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko.
Deluje na naslovu Ulica Savinjske čete 5, Žalec (stavba Občine Žalec, 2. nadstropje).
Energetski svetovalec je dosegljiv ob sredah od 16. ure dalje, po predhodni prijavi na telefon 03 713 64 40 ali prek spletnega naročanja.

O svetovalnici ENSVET

Strokovni prispevki

Pridobite spodbudo EKO SKLADA

Na svetovanje se pripravite

  1. Ko se odločite za obisk v svetovalni pisarni, pokličite po telefonu ali se naročite preko spletnega naročanja in se dogovorite za razgovor in na kratko opišite problematiko, ki jo želite obravnavati na sestanku.
  2. Na svetovanje prinesite vso dokumentacijo o objektu, sestanek traja 45 minut.
  3. Na osnovi osnovnih podatkov se analizira raba energije v gospodinjstvu.
  4. Oceni se možne prihranke in predlaga smiselne ukrepe.
  5. Preveri se ekonomičnost predlaganega ukrepa z enostavno vračilno dobo investicije.
  6. Pri svetovanju se naredi zapisnik na osnovi katerega svetovalec izdela pisno poročilo, ki vam ga pošlje na dom po pošti ali elektronsko ter kopijo v arhiv vodstvu ENSVET na EKO SKLAD.

Kaj vse so teme svetovanja?

OGREVANJE
Cene energentov
Primerjava alternativ obstoječemu ogrevalnemu sistemu in izračun stroškov 
Priprava tople sanitarne vode
Izbira ogrevalnega sistema in naprav
Regulacija ogrevalnih naprav
Priprava na novo kurilno sezono – članek
Toplotne črpalke

ENERGETSKA SANACIJA STAVB ALI ENERGETSKA ZASNOVA NOVOGRADENJ IN SKORAJ-NIČ ENERGIJSKIH HIŠ
Toplotna zaščita ovoja stavb (fasada, streha, tla)
Izbira ustreznih oken in zasteklitve
Izbira sistema za prezračevanje stavbe
Sanacija vlažnih zidov in odprava plesni
Zrakotesnost
Ali se mi to izplača?

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
Samooskrba in pridobivanje električne energije s pomočjo sonca, vode ali vetra, (priprava sanitarne vode, podpora ogrevanju, male elektrarne)
Lesna biomasa (drva, sekanci, peleti)
Geotermalna energija – toplotne črpalke (zrak, zemlja, podtalnica)
Zelene strehe

MOBILNOST
Električna in druga vozila na alternativne pogone
Varčna vožnja

VARČEVANJE ENERGIJE
Kako prihraniti z enostavnimi energetskimi ukrepi?
Zmanjševanje energetske revščine
Uporaba deževnice
Primeri dobre prakse TV Ambienti

KREDITI EKO SKLADA
Kreditiranje okoljskih naložb prebivalstva
Kreditiranje okoljskih naložb gospodarstva
Kreditiranje okoljskih naložb javnega sektorja

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE EKO SKLADA
Subvencioniranje okoljskih naložb prebivalstva
Subvencioniranje okoljskih naložb gospodarstva
Subvencioniranje okoljskih naložb javnega sektorja

UPORABNE POVEZAVE EKO SKLADA
Hitri izračun kredita Eko sklada za prebivalstvo
Seznam opreme, ki ustreza pogojem javnih pozivov za prebivalstvo.
Preračun ustrezne debeline izolacije tal, strehe in fasade
Pogosta vprašanja Eko skladu

Skip to content