Razpisi

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 28. 10. 2020 13:40
Rok: 17. 11. 2020 23:58
Številka: 4782-0125/2020

Občina Žalec, Ulica Savinjske Čete 5, 3310 Žalec kot lastnik objavlja namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 36817 k. o. Zalog, v izmeri 1183 m2.
 
Ponudba za najem nepremičnine iz prejšnjega odstavka se pošljejo v pisni obliki po pošti na naslov lastnika ali po elektronski pošti: qlavna.pisama@zalec.si, do 17.11.2020.
 
Ostali pogoji so navedeni v pripetem dokumentu.Javna naznanila
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev OPPN Žalec zahod
Datum objave: 23. 10. 2020 0:01
Rok: 23. 11. 2020 23:59
Številka:

Javnost obveščamo, da je razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod - druga sprememba za del enote urejanja z oznako ŽA-1/7, ki vključuje funkcionalne enote F5 in F6, (v nadaljnjem besedilu: SD OPPN-2). Javna razgrnitev poteka od 23. 10. 2020 do 23. 11. 2020. 
Gradivo je javno razgrnjeno: 
- v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, soba št. 53, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, 
- v prostorih  Mestne skupnosti Žalec, Ulica Savinjske čete 4, Žalec,
Dosegljivo je tudi v priponki.
Javna obravnava bo v četrtek 12. 11. 2020 ob 16.00 uri v Domu II. slovenskega tabora Žalec, v kolikor bodo razmere v zvezi z razglašeno epidemijo v Republiki Sloveniji to dopuščale. V nasprotnem primeru bo javna obravnava izvedena preko elektronskih in televizijskih medijev, o čemer bo izdano posebno obvestilo.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeno gradivo podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na Mestno skupnost Žalec. 
Zainteresirana javnost, ki se želi udeležiti javne obravnave, mora vsaj 2 delovna dneva pred navedenim datumom javne obravnave to napovedati na elektronski naslov glavna.pisarna@zalec.si ali na telefon 03 713 64 65 in navesti svoje ime in priimek, naslov in telefon ali elektronski naslov, preko katerih bo obveščena o eventualnih spremembah termina ter načina izvedbe javne obravnave glede na ukrepe NIJZ.
Uradne ure MS Žalec: sreda 08.00-10.00Javne objave in razpisi
Namera o prodaji pozidanih zemljišč v poslovni coni Arnovski gozd
Datum objave: 23. 10. 2020 0:00
Rok: 11. 11. 2020 23:59
Številka: 478-0023/2018

Objavljamo namero o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo pozidanih stavbnih zemljišč v poslovni coni Arnovski gozd. 
Seznam zemljišč in pogoji prodaje so navedeni v priponki.Javne objave in razpisi
Namera o sklenitvi neposredne zakupne pogodbe v k.o. Gotovlje in Žalec
Datum objave: 12. 10. 2020 0:00
Rok: 30. 10. 2020 23:59
Številka: 4782-192/2020

Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec kot lastnik objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi za zemljišča parc. št. 128/7, 128/8, 123/2, 124/2 in 165, vse k.o. Gotovlje, ter 2028 in 2029/1 obe k.o. Žalec za dobo 5 let. Več v priponki.Javni razpisi
Dodelitev finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja
Datum objave: 21. 2. 2020 0:00
Rok: 23. 12. 2020 23:59
Številka:

Predmet javnega razpisa je enkratna fifnančna pomoč, ki se dodeli kandidatom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno bivališče v Občini Žalec za:

  • dodiplomski in podiplomski študij doma in v tujini,
  • študijsko izpopolnjevanje doma in v tujini,
  • sodelovanje v mednarodnih projektih.

Razpis je odprt do porabe sredstev.Javni razpisi
Pokroviteljstvo 2020
Datum objave: 6. 1. 2020 0:00
Rok: 30. 11. 2020 23:59
Številka:

Predmet javnega razpisa je pokroviteljstvo nad pomembnimi dogodki/projekti.Javni razpisi
Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav 2019, 2020
Datum objave: 5. 4. 2019 0:00
Rok: 31. 10. 2020 0:00
Številka:

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav  - individualnih ali skupinskih, velikosti do 50 PE v občini Žalec.
 
Razpis je odprt do porabe sredstev!Javni razpisi
Kulturni projekti 2019
Datum objave: 28. 3. 2019 0:00
Rok: 20. 11. 2020 23:59
Številka:

Sofinanciranje kulturnih projektov 2019 

Potekli razpisi

Seznam evidenčnih naročil po letih

(2. odstavek 21. člena ZJN-3):

Skip to content