Razpisi

Javna naročila
Zavarovanje premoženja Občine Žalec in javnih zavodov
Datum objave: 22. 1. 2021 8:00
Rok: 22. 2. 2021 10:00
Številka: 4301-0001/2021

Na portalu javnih naročil smo objavili javno naročilo za storitev zavarovanja premoženja in oseb Občine Žalec in javnih zavodov.
Vabimo vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, ki je dosegljiva na povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=383063


Javni razpisi
Javni razpis o dodelitvi finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja za leto 2021
Datum objave: 18. 1. 2021 15:00
Rok: 31. 12. 2021 23:59
Številka: 600-0002/2021

Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč, ki se lahko dodeli kandidatom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Žalec za:

 • dodiplomski in podiplomski študij doma in v tujini,
 • študijsko izpopolnjevanje doma in v tujini,
 • sodelovanje v mednarodnih projektih.

Opozorilo glede roka prijave: razpis je odprt do porabe sredstev!Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programov športa za leto 2021
Datum objave: 18. 1. 2021 13:00
Rok: 18. 2. 2021 23:59
Številka: 671-0002/2021

Občina Žalec objavlja javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju Občine Žalec za leto 2021.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov športa za leto 2021, ki so v javnem interesu Občine Žalec: športni programi, športni objekti in površine za šport v naravi, razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu, športne prireditve in promocija športa.Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti 2021
Datum objave: 18. 1. 2021 13:00
Rok: 18. 2. 2021 23:59
Številka: 620-0002/2021

Občina Žalec objavlja javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec v letu 2021.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov društev s področja ljubiteljske kulture: redna dejavnost društev oz. njihovih sekcij, status pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu na področju kulture, redna dejavnost Zveze, redno vzdrževanje društvenih prostorov in investicijsko vzdrževanje društvenih prostorov in opreme.
Višina razpoložljivih sredstev:

 • 64.790,00 € - redna dejavnost društev in redno vzdrževanje društvenih prostorov
 • 20.900,00 € - Investicijsko vzdrževanje društvenih prostorov in opreme
Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje mladinske dejavnosti 2021
Datum objave: 18. 1. 2021 13:00
Rok: 18. 2. 2021 23:59
Številka: 093-0017/2021

Občina Žalec objavlja javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Občini Žalec za leto 2021.Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v letih 2021 in 2022
Datum objave: 18. 1. 2021 13:00
Rok: 20. 11. 2021 23:59
Številka: 620-0001/2021

Občina Žalec objavlja javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Občini Žalec v letu 2021 in 2022.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov s področja dejavnosti: obnova nepremične kulturne dediščine v letih 2021 in 2022.
Višina razpoložljivih sredstev:

 • v letu 2021: 19.800 €
 • v letu 2022: 19.800 €

Opozorilo glede roka prijave: razpis je odprt do porabe sredstev (najkasneje do 20.11.2021), vloge se oddajo do 20. v mesecu.Javni razpisi
Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Žalec v 2021
Datum objave: 18. 1. 2021 13:00
Rok: 18. 12. 2021 23:59
Številka: 410-0001/2021

Občina Žalec objavlja javni razpis za sprejem pokroviteljstva v letu 2021. Predmet javnega razpisa je pokroviteljstvo nad pomembnimi humanitarnimi, kulturnimi, športnimi, strokovnimi in mednarodnimi dogodki/projekti.
Opozorilo glede roka prijave: razpis je odprt do porabe sredstev, ki so zagotovljena iz občinskega proračuna za leto 2021.Javni razpisi
Javni razpis - sofinanciranje področja turizma v letu 2021
Datum objave: 18. 1. 2021 8:00
Rok: 15. 3. 2021 23:59
Številka: 330-0002/2021

Občina Žalec objavlja javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev in aktivnosti na področju turizma v Občini Žalec za leto 2021.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov, projektov, prireditev in aktivnosti društev in zvez, ki delujejo na območju občine Žalec na področju turizma, skladno s strategijo razvoja turizma v občini Žalec in Zakonom o spodbujanju razvoja turizma, s katerim so opredeljene dejavnosti in storitve, katerih opravljanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu in se brezplačno zagotavljajo turistom.
Razpisna dokumentacija je v priponki.Javni razpisi
Javni razpis za razvoj kmetijstva in podeželja 2021 2022
Datum objave: 18. 1. 2021 8:00
Rok: 15. 3. 2021 23:59
Številka: 330-0007/2021

Občina Žalec objavlja javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Žalec za leto 2021 in leto 2022.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:

 • naložb v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo;
 • naložb v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložb v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
 • delovanj društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.

Razpisna dokumentacija je v priponki.Javni razpisi
Javni razpis za malo gospodarstvo 2021
Datum objave: 18. 1. 2021 8:00
Rok: 1. 11. 2021 23:59
Številka: 305-0002/2021

Občina Žalec objavlja javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za leto 2021.


Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev, ki se bodo dodeljevala po pravilih 'de minimis' za naslednje ukrepe:

 • UKREP 1: Pomoč za odpiranje novih delovnih mest in za samozaposlitev;
 • UKREP 3: Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev;
 • UKREP 4: Pomoč za spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje nastanitev v turistične namene;
 • UKREP 5: Pomoč pri trženju storitev lokalne turistične ponudbe (incoming).

Opozorilo glede rokov za oddajo:

 • za Ukrep 1, Ukrep 3 in Ukrep 5:
  1. rok: 1. 3. 2021 (do 24:00),
  2. rok: 30. 6. 2021 (do 24:00),
  3. rok: 1. 9. 2021 (do 24:00)
 • za Ukrep 4:
  1. rok: 1. 3. 2021 (do 24:00),
  2. rok: 30. 6. 2021 (do 24:00),
  3. rok: 1. 11. 2021 (do 24:00)


 

Potekli razpisi

Seznam evidenčnih naročil po letih

(2. odstavek 21. člena ZJN-3):

Skip to content