Razpisi

Poziv za javno zbiranje ponudb
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 31. 7. 2020 0:00
Rok: 20. 8. 2020 23:59
Številka: 4780-0008/2020

  1. Občina Žalec kot lastnik in upravljavec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 444/5 k.o. 995 - Šempeter v Savinjski dolini, v izmeri 122 m2, ki predstavlja nepozidano stavbno zemljišče, po ceni  30 €/m2, brez vključenega davka.

Ponudbe za nakup nepremičnine, ki morajo vsebovati ponujene cene odkupa, se pošljejo v pisni obliki po pošti na naslov lastnika ali po elektronski pošti: glavna.pisarna@zalec.si, do 20.8.2020.
Ostali pogoji so navedeni v pripetem dokumentu.Poziv za javno zbiranje ponudb
Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe v k.o. Liboje
Datum objave: 30. 7. 2020 0:00
Rok: 19. 8. 2020 23:59
Številka:

Občina Žalec kot lastnik objavlja namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 49/3, k. o. 1021 Liboje, v izmeri 61 m2.
Ponudba za najem nepremičnine iz prejšnjega odstavka se pošlje v pisni obliki po pošti na naslov lastnika ali po elektronski pošti: glavna.pisarna@zalec.si, do 19.8.2020.
Več informacij je v priponki.Javni razpisi
Pomoč pri trženju storitev lokalne turistične ponudbe občine Žalec 2020
Datum objave: 14. 7. 2020 7:55
Rok: 25. 8. 2020 0:00
Številka:

Predmet javnega razpisa za dodeljevanje pomoči pri trženju storitev lokalne turistične ponudbe v občini Žalec 2020.Javni razpisi
Dodelitev finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja
Datum objave: 21. 2. 2020 0:00
Rok: 23. 12. 2020 23:59
Številka:

Predmet javnega razpisa je enkratna fifnančna pomoč, ki se dodeli kandidatom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno bivališče v Občini Žalec za:

  • dodiplomski in podiplomski študij doma in v tujini,
  • študijsko izpopolnjevanje doma in v tujini,
  • sodelovanje v mednarodnih projektih.

Razpis je odprt do porabe sredstev.Javni razpisi
Pokroviteljstvo 2020
Datum objave: 6. 1. 2020 0:00
Rok: 30. 11. 2020 23:59
Številka:

Predmet javnega razpisa je pokroviteljstvo nad pomembnimi dogodki/projekti.Javni razpisi
Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav 2019, 2020
Datum objave: 5. 4. 2019 0:00
Rok: 31. 10. 2020 0:00
Številka:

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav  - individualnih ali skupinskih, velikosti do 50 PE v občini Žalec.
 
Razpis je odprt do porabe sredstev!Javni razpisi
Kulturni projekti 2019
Datum objave: 28. 3. 2019 0:00
Rok: 20. 11. 2020 23:59
Številka:

Sofinanciranje kulturnih projektov 2019 

Potekli razpisi

Seznam evidenčnih naročil po letih

(2. odstavek 21. člena ZJN-3):