Razpisi

Javna naznanila
Ugotovitvena odločba - grajeno javno dobro
Datum objave: 30. 11. 2021 13:22
Rok: 15. 12. 2021 23:59
Številka: 353-0007/2021

Objavljamo odločbo o ugotovitvi, da so nepremičnine parc. št. 11/25 in 11/14 obe k.o. 996 - Žalec in parc. št. 523/10, 523/76, 534,15, 534/16, 535/7, 1724/13, 1724/15, 1729/2 in 1729/5, vse 997- k.o. Gotovlje grajeno javno dobro lokalnega pomena - kategorizirana javna pot.

Nepremičnina parc. št. 11/25 k.o. Žalec v naravi predstavlja del kategorizirane občinske ceste JP 990751 'Podvin 101 - 244' in del kategorizirane javne poti JP 990755 'Podvin 35c'.
Parc. št. 11/14 k.o Žalec v naravi predstavlja del kategorizirane občinske ceste JP 990751 'Podvin 101 - 244'.
Parc. št. 523/10 k.o. Gotovlje v naravi predstavlja del kategorizirane občinske ceste JP 990757 'Podvin 126 - 159' in del kategorizirane občinske ceste JP 990741 'Ložnica -Škafar- Zalog'.
Parc. št. 523/76 in 1729/2, obe k.o. Gotovlje v naravi predstavljajta del kategorizirane občinske ceste JP 990757 'Podvin 126 - 159'.
Parc. št. 534/15 in 1729/5, obe k.o. Gotovlje v naravi predstavljata del kategorizirane občinske ceste 'JP 990751 Podvin 101 - 244'.
Parc. št. 534/16 k.o. Gotovlje v naravi predstavlja del kategorizirane občinske ceste JP 990754 'Podvin 198 - 185'.
Parc. št. 535/7 k.o. Gotovlje v naravi predstavlja del kategorizirane občinske ceste JP 990753 'Podvin 195 - 202'.
Parc. št. 1724/13 k.o. Gotovlje v naravi predstavlja del kategorizirane občinske ceste JP 990756 'Podvin 139 - 146'.
Parc. št. 1724/15 k.o. Gotovlje v naravi predstavlja del kategorizirane občinske ceste JP 990752 'Podvin 102 - 126'.Javni razpisi
Javni razpis - opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva
Datum objave: 26. 11. 2021 7:06
Rok: 8. 12. 2021 23:59
Številka: 007-0008/2021

Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva v Občini Žalec za dobo 15 let.
Ponudbo oddajte osebno v glavni pisarni Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec v delovnem času (ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 15.00 ure; sreda: od 8.00 do 17.00 ure; petek: od 8.00 do 13.00 ure) ali jo pošljite priporočeno po pošti.
Ponudbe bodo štete za pravočasne, če bodo oddane na pošto do vključno 8.12.2021 oz. osebno oddane v glavni pisarni Občine Žalec do vključno 8.12.2021 do zaključka delovnega časa glavne pisarne Občine Žalec.
Razpisna dokumentacija je v priponki.
Razpis je objavljen tudi na portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=426992Javni razpisi
Zbiranje predlogov za podelitev Savinovih odličij 2021
Datum objave: 23. 11. 2021 9:04
Rok: 10. 1. 2022 23:59
Številka: 094-0006/2021

Župan Občine Žalec objavlja javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev Savinovih odličij za leto 2021.
Za kulturni praznik v letu 2022 bodo na osrednji občinski proslavi v počastitev slovenskega kulturnega praznika ustvarjalcem na kulturnem področju podeljena Savinova odličja za zasluge na muzejskem, likovnem, prevajalskem, knjižničnem, publicističnem, gledališkem in glasbenem področju, na področju varstva naravne in kulturne dediščine ter drugih kulturnih področjih.
Savinova odličja so:
- Savinova plaketa z denarno nagrado,
- Savinova plaketa,
- Savinovo priznanje
in se podeljujejo skladno z odlokom o podeljevanju priznanj Občine Žalec.
Savinovo plaketo z denarno nagrado lahko prejme posameznik ali skupina ustvarjalcev za vrhunske dosežke ali življenjsko delo, s katerim je bila občinska kultura uveljavljena v širšem slovenskem in mednarodnem prostoru.
Savinovo plaketo lahko prejme posameznik ali skupina za pomembne dosežke v kulturi, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih dveh letih pred podelitvijo in pomenijo obogatitev občinske kulture.
Savinovo priznanje lahko prejme posameznik ali skupina za uspešno delo in prispevek k razvoju kulturnih dejavnosti v občini.
Kandidate lahko predlagajo posamezniki in pravne osebe.

Pisne predloge z obrazložitvijo pošljite do ponedeljka, 10. januarja 2022 na naslov: Občina Žalec - župan, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, s pripisom NE ODPIRAJ - SAVINOVA ODLIČJA.


Javne objave in razpisi
Predlog delnega načrta ZIR ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v občini Žalec
Datum objave: 9. 11. 2021 15:10
Rok: 9. 12. 2021 23:59
Številka: 842-0001/2021

Občina Žalec na podlagi 12. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12 in 78/16) objavlja predlog Delnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v občini Žalec.
Pripombe in predloge, ki se nanašajo na omenjeni predlog Delnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v občini Žalec, lahko podate pisno na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si.
Rok za zbiranje pripomb in predlogov je 9.12.2021. Za vse ostale informacije je na voljo gospa Sara Sajovic, ki je dosegljiva na telefonsko številko 03 713 64 50.

Župan
Janko KosJavni razpisi
Javni razpis o dodelitvi finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja za leto 2021
Datum objave: 18. 1. 2021 15:00
Rok: 31. 12. 2021 23:59
Številka: 600-0002/2021

Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč, ki se lahko dodeli kandidatom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Žalec za:

  • dodiplomski in podiplomski študij doma in v tujini,
  • študijsko izpopolnjevanje doma in v tujini,
  • sodelovanje v mednarodnih projektih.

Opozorilo glede roka prijave: razpis je odprt do porabe sredstev!Javni razpisi
Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Žalec v 2021
Datum objave: 18. 1. 2021 13:00
Rok: 18. 12. 2021 23:59
Številka: 410-0001/2021

Občina Žalec objavlja javni razpis za sprejem pokroviteljstva v letu 2021. Predmet javnega razpisa je pokroviteljstvo nad pomembnimi humanitarnimi, kulturnimi, športnimi, strokovnimi in mednarodnimi dogodki/projekti.
Opozorilo glede roka prijave: razpis je odprt do porabe sredstev, ki so zagotovljena iz občinskega proračuna za leto 2021.
Sprememba (27.1.2021): V razpisu se besedilo drugega odstavka 6. točke nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 'Vloge se Občini Žalec dostavijo priporočeno po pošti ali osebno na naslov: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.' Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.Javni razpisi
Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav (2021, 2022)
Datum objave: 2. 12. 2020 0:00
Rok: 31. 10. 2022 23:59
Številka: 3544-0027/2020

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) - individualnih ali skupinskih, velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) v občini Žalec.
Razpis je odprt do porabe sredstev za posamezno leto, oziroma najkasneje do 31.10.2021 za leto 2021 ter do 31.10.2022 za leto 2022! 

Potekli razpisi

Seznam evidenčnih naročil po letih

(2. odstavek 21. člena ZJN-3):

Skip to content