Vloge in obrazci

Plačilo upravne takse

Stranke Občine Žalec lahko upravno takso za dokumente in dejanja v upravnih postopkih plačate:

  • z gotovino in brezgotovinsko – pri oddaji vloge v glavni pisarni Občine Žalec
  • brezgotovinsko – s plačilnim nalogom na bankah ali poštah
  • z elektronskim nakazilom – prek spletne banke

V primeru elektronskega plačila ali plačila s plačilnim nalogom pri plačilu navedete:

  • prejemnik: Občina Žalec
  • koda namena: GOVT
  • namen nakazila: upravna taksa (ter številko zadeve ali npr. soglasje, …)
  • BIC banke: BSLJSI2X
  • številka računa: SI56 0110 0590 0309 146
  • referenca: 11
  • sklic: 76880-7111002-xxxx (zadnja štiri mesta (xxxx) predstavljajo tekoče leto)

Znesek upravne takse, ki ga je potrebno plačati, je določen po Zakonu o upravnih taksah.

Opombe:
eUprava – elektronska oddaja vloge na portalu eUprava
SPOT – elektronska oddaja vloge na portalu SPOT za poslovne subjekte

Socialno varstvo, denarne pomoči

Stanovanjsko področje

Predšolska vzgoja, izobraževanje

Gostinstvo, turizem, prireditve

Varstvo okolja

Gradnja

NUSZ

Številka transakcijskega računa za plačilo NUSZ (FURS-PDP-OBČINA ŽALEC): SI56 0110 0888 5900 082

Promet

Razpolaganje s premoženjem

Skip to content