Vloge in obrazci

Plačilo upravne takse

Stranke Občine Žalec lahko upravno takso za dokumente in dejanja v upravnih postopkih plačate:

  • z gotovino in brezgotovinsko – pri oddaji vloge v glavni pisarni Občine Žalec
  • brezgotovinsko – s plačilnim nalogom na bankah ali poštah
  • z elektronskim nakazilom – prek spletne banke

V primeru elektronskega plačila ali plačila s plačilnim nalogom pri plačilu navedete:

  • prejemnik: Občina Žalec
  • koda namena: GOVT
  • namen nakazila: upravna taksa (ter številko zadeve ali npr. soglasje, …)
  • BIC banke: BSLJSI2X
  • številka računa: SI56 0110 0590 0309 146
  • referenca: 11
  • sklic: 76880-7111002-xxxx (zadnja štiri mesta (xxxx) predstavljajo tekoče leto)

Znesek upravne takse, ki ga je potrebno plačati, je določen po Zakonu o upravnih taksah.

Opombe:
eUprava – elektronska oddaja vloge na portalu eUprava
SPOT – elektronska oddaja vloge na portalu SPOT za poslovne subjekte

Socialno varstvo, denarne pomoči

Stanovanjsko področje

Predšolska vzgoja, izobraževanje

Gostinstvo, turizem, prireditve

Varstvo okolja

Gradnja

upravne informacije s področja graditve objektov (Prostorski informacijski sistem RS)

NUSZ

Številka transakcijskega računa za plačilo NUSZ (FURS-PDP-OBČINA ŽALEC): SI56 0110 0888 5900 082

Promet

Razpolaganje s premoženjem

Skip to content