Žalec

Datum uveljavitve teritorialnega območja občine:
22.11.1998 (Ur. l. RS 56/98)
Občinski praznik:
6. september (v spomin na II. vseslovenski tabor v Žalcu leta 1868)
Upravna enota:
Upravna enota Žalec
Površina občine:
117,10 km2
Število prebivalcev:
21.646 prebivalcev s stalnim prebivališčem na dan 1.1.2019
Dolžine cest v občini: 8,9 km avtocest
13,7 km glavnih cest
7,5 km regionalnih cest
115,3 km občinskih lokalnih cest
136,6 km občinskih javnih poti
1,6 km občinskih kolesarskih poti
Ožji deli občine:
10 (9 krajevnih skupnosti in mestna skupnost)
Naselja v občini:
39 (Arja vas, Brnica, Dobriša vas, Drešinja vas, Galicija, Gotovlje, Grče, Griže, Hramše, Kale, Kasaze, Levec, Liboje, Ložnica pri Žalcu, Mala Pirešica, Migojnice, Novo Celje, Pernovo, Petrovče, Podkraj, Podlog v Savinjski dolini, Podvin, Pongrac, Ponikva pri Žalcu, Ruše, Spodnje Roje, Spodnje Grušovlje, Studence, Šempeter v Savinjski dolini, Velika Pirešica, Vrbje, Zabukovica, Zalog pri Šempetru, Zaloška Gorica, Zavrh pri Galiciji, Zgornje Grušovlje, Zgornje Roje, Žalec, Železno)
Prostovoljna gasilska društva (število vozil): Žalec (7), Arja vas (1), Dobriša vas-Petrovče (2), Drešinja vas (4), Gotovlje (4), Griže (3), Kasaze-Liboje (2), Levec (4), Ložnica (2), Ponikva (2), Šempeter (2), Velika Pirešica (2), Vrbje (4), Zabukovica (2), Zavrh (2)
Gasilska zveza Žalec
Stanovanja v lasti občine Žalec: 469 (411 neprofitnih, 58 službenih)
Število zgradb
s stanovanji:
90 (Gotovlje v 3 zgradbah 20 stanovanj, Griže v 8 zgradbah 31 stanovanj, Liboje v 10 zgradbah 49 stanovanj, Petrovče v 5 zgradbah 31 stanovanj; Šempeter v 10 zgradbah 34 stanovanj, Vrbje v 2 zgradbah 3 stanovanja; MS Žalec v 52 zgradbah 301 stanovanje)
Razvojna agencija: Razvojna agencija Savinja
Gospodarstvo: leto

2012

2013

2014

2015

2016

2017

št. podjetij

1832

1903

1930

1940

2019

1995

prihodek (000 EUR)

657922

364167

683789

712293

767099

850938

Upravljalec vodovoda in kanalizacije: Javno komunalno podjetje Žalec
Ravnanje z odpadki: SIMBIO Celje
Osnovne šole: Žalec I., podružnici: Gotovlje, Ponikva
Žalec II.
Griže, podružnica: Liboje
Petrovče, podružnica: Trje
Šempeter
Glasbena šola: Glasbena šola Risto Savin, Žalec
Univerza: UPI Ljudska univerza Žalec
Zdravstveni dom: Zdravstveni dom Žalec
Lekarna: Lekarna Žalec
Kultura, šport, turizem: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

 

Skip to content