Krajevna skupnost Ponikva

Ponikva pri Žalcu 7, 3310 Žalec
03 572 80 30
krajevna.skupnost.ponikva@siol.net
ks-ponikva.si

Uradne ure:

 • sreda 15.00–16.00

Predsednik:

 • Karel Borovnik, Studence

Člani sveta:

 • Slavko Verdev, Podkraj
 • Nada Jelen, Podkraj
 • Jure Vasle, Ponikva pri Žalcu
 • Matej Sitar, Ponikva pri Žalcu
 • Franc Dušak, Ponikva pri Žalcu
 • Slavko Drofelnik, Studence
 • Franc Kos, Studence

Praznik KS: 28. julij

Površina: 15,15 km2
Št. prebivalcev: 1254 (25. 10. 2022)
Dolžina lokalnih cest: 11,0 km
Dolžina javnih poti: 15,8 km

Krajevna skupnost Ponikva pri Žalcu

Krajevna skupnost Ponikva pri Žalcu združuje večji del Ponikovske planote, obsega 15,6 km2 površine in je leta 2000 štela 1028 prebivalcev. Prvi zgodovinski zapis območja sega v leto 1251, ko se omenja grad Helfenberg (Škrlinov grad).

Vključuje naselja:

 • Ponikva pri Žalcu z zaselki: Zgornja Ponikva (sedež KS), Srednja Ponikva, Spodnja Ponikva in Brezovo;
 • Studence z zaselki: Stebovnik, Marof, Studence in Vrhe;
 • Podkraj – Zgornji in Spodnji Podkraj

Ponikva pri Žalcu nekoč

Ponikva pri Žalcu danes

Cerkev sv. Pakracija

Cerkev sv. Pakracija Stara, baročna cerkev je imela v letopisih letnico gradnje 1340. Nova cerkev je bila zgrajena leta 1925 in je zidana v romanskem slogu. Leta 1999 je bila popolnoma obnovljena.

Slomškov dom

Slomškov dom

Etnološki muzej

Etnološki muzej
Urnik ogleda: po dogovoru
(telefon: 03 572 85 24, gospa Elizabeta KOS)

Šola Ponikva

Zgornja šola – prva šola iz leta 1879, danes vrtec
Spodnja šola – iz leta 2007

Društveno življenje

 • TURISTIČNO DRUŠTVO (TD)
 • KULTURNO DRUŠTVO (KD)
 • GASILSKO DRUŠTVO (PGD)
 • ŠPORTNO DRUŠTVO (ŠD)
 • AKTIV PODEŽELSKE MLADINE (APM)
 • LJUDSKE PEVKE (LP)
 • PLANINSKA SEKCIJA (PS)
 • ZVEZA BORCEV (ZB)
 • DRUŠTVO UPOKOJENCEV (DU)

Tradicionalne prireditve

 • PESEM V MAJU – srečanje pevskih zborov – maja – KD
 • GASILSKA VESELICA – drugo nedeljo v juliju – PGD
 • VAŠKE IGRE – tekmovanje s sosednjimi ŠD v šaljivih igrah – julija – ŠD
 • POHOD PO OBROBJU PONIKVE – zadnjo nedeljo v avgustu – PD Žalec, pododbor Ponikva
 • VEČER NA VASI – družabno kulturna prireditev vseh sekcij KD novembra ali decembra

Druge znamenitosti

 • Ponikovski kras
 • Potok Ponikvica od izvira do požiralnikov
 • Črna kuhinja, Ponikva pri Žalcu 55
 • Škrlinov grad, Studence 27
 • Steska jama
 • Baštenuhova jama
 • Bezgečeva jama ali Kamnita hiša
 • Tajna jama
 • Pitnica studenčne vode Ločanka

Za rekreativce

 • Kolesarska pot po Savinjski dolini št. 12
 • Tenis igrišče, Karel Borovnik, Studence 43

Sosednje krajevne skupnosti

Andraž nad Polzelo, Šentilj pri Velenju, Vinska gora, Dobrna, Galicija, Gotovlje, Šempeter v Sav. dolini

Zemljevid Ponikva

Gostinska ponudba

Gostišče Volk Milica

Gostišče Volk Milica
Studence 52, tel.: 03 572 82 22

Bife Polič

Bife Polič
Ponikva pri Žalcu 55, tel.: 03 572 84 81

Gostilna Gušt (bivši Cizej)

Gostilna Gušt (bivši Cizej)
Studence 46, tel.: 03 714 80 60

Ribnik Steska

Ribnik Steska
Studence 9, tel.: 03 588 86 04

Skip to content