Krajevna skupnost Šempeter

grb šempeterRimska cesta 80, 3311 Šempeter
Tel: 03 700 15 06
Fax: 03 700 15 07
krajevnaskupnostsempeter@siol.net
www.sempeter.si

Uradne ure:

 • torek 08.00–12.00
 • četrtek 12.00–16.00

Predsednik:

 • Zdenka Jan, Spodnje Grušovlje

Člani sveta:

 • Krištof Kač, Zgornje Roje
 • Erih Sedminek, Podlog v Savinjski dolini
 • mag. Uroš Rožič, Šempeter v Savinjski dolini
 • Damijan Petar, Kale
 • Milan Vasle, Šempeter v Savinjski dolini
 • Petra Verdev, Šempeter v Savinjski dolini
 • Darinka Pikl, Šempeter v Savinjski dolini
 • Mitja Tavčer, Šempeter v Savinjski dolini
 • Gregor Lipuš, Zalog pri Šempetru
 • Peter Klančnik, Zgornje Grušovlje

Praznik KS: 29. junij

Površina: 16,99 km2
Št. prebivalcev: 3225 (1. 1. 2019)
Dolžina lokalnih cest: 18,1 km
Dolžina javnih poti: 16,2 km

Šempeter leži ob prometnici Celje – Ljubljana, ki poteka na nekdanji trasi rimske ceste, katere del je še danes ohranjen in zaščiten. To območje je že zelo zgodaj poseljeno, o čemer pričajo ohranjeni arheološki spomeniki iz rimskega obdobja. Stara antična nekropola v Šempetru se po kakovosti in številu ohranjenih spomenikov uvršča med najpomembnejše priče nekdanje rimske kulture na naših tleh.

V obdobju vladanja frankovske oblasti je cerkvena oblast tu postavila svojo misijonsko postojanko za pokristjanjevanje, ki so jo po odhodu Ogrov obnovili in razvili v pražupnijo, iz katere so izšle vse ostale pražupnije savinjskega arhidiakonata. V naslednjih stoletjih je pomen Šempetra zaradi bližine žalskega trga upadel.

Med arhitekturnimi objekti velja omeniti cerkev sv. Petra, po kateri se kraj imenuje. V jedru je romanska stavba, ki jo leta 1250 že omenjajo kot župnijo. Kasneje so jo dozidali in v 18. stoletju barokizirali ter prizidali kapelo. V neposredni bližini Šempetra je naravna znamenitost – kraška jama Pekel.

Skip to content