Sofinanciranje društev

Pregled razdelitev sredstev javnih razpisov za dejavnosti društev :

Razdelilnik proračunskih sredstev – JR pokroviteljstva v letu 2021
Razdelitev proračunskih sredstev – JR šport v letu 2021
Razdelitev proračunskih sredstev – JR mednarodna športa tekmovanja v letu 2021
Razdelitev proračunskih sredstev – JR strokovni kader v letu 2021
Razdelitev proračunskih sredstev – JR tekoče vzdrževanje v letu 2021
Razdelitev proračunskih sredstev – JR kultura v letu 2021
Razdelilnik proračunskih sredstev – JR mladinska dejavnost v letu 2021
Razdelitev proračunskih sredstev – JR socialno humanitarne dejavnosti v letu 2021
Razdelitev proračunskih sredstev – JR veteranske organizacije v letu 2021

Razdelitev proračunskih sredstev – JR pokroviteljstvo v letu 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR mladinska dejavnost 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR šport v letu 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR kulturni projekti v letu 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR kultura v letu 2019 in 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR socialno humanitarne dejavnosti v letu 2019 in 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR veteranske organizacije v letu 2019 in 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR mednarodna športa tekmovanja v letu 2019 in 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR tekoče vzdrževanje v letu 2019 in 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR strokovni kader v letu 2019 in 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR šport v letu 2019
Razdelitev proračunskih sredstev – JR šport v letu 2018

Skip to content