Sofinanciranje društev

2022

Pregled razdelitev sredstev javnih razpisov za dejavnosti društev 2022:

Razdelilnik proračunskih sredstev – JR pokroviteljstva v letu 2022
Razdelitev proračunskih sredstev – JR šport v letu 2022
Razdelitev proračunskih sredstev – JR mednarodna športa tekmovanja v letu 2022
Razdelitev proračunskih sredstev – JR strokovni kader v letu 2022
Razdelitev proračunskih sredstev – JR tekoče vzdrževanje v letu 2022
Razdelitev proračunskih sredstev – JR kulturni projekti v letu 2022
Razdelitev proračunskih sredstev – JR kultura v letu 2022
Razdelilnik proračunskih sredstev – JR mladinska dejavnost v letu 2022

Končna poročila komisij 2022:

Javni razpis – pokroviteljstva 2022
Javni razpis – kulturni projekti 2022
Javni razpis – kultura 2022
Razdelilnik proračunskih sredstev – JR mladinska dejavnost v letu 2022
Javni razpis – socialno-humanitarne dejavnosti 2022
Javni razpis – veteranske organizacije in druge skupine 2022
Javni razpis – šport 2022
Javni razpis – investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov 2022
Javni razpis – mednarodna športna tekmovanja 2022
Javni razpis – strokovni kader za šport 2022

2021

Pregled razdelitev sredstev javnih razpisov za dejavnosti društev 2021:

Razdelilnik proračunskih sredstev – JR pokroviteljstva v letu 2021
Razdelitev proračunskih sredstev – JR šport v letu 2021
Razdelitev proračunskih sredstev – JR mednarodna športa tekmovanja v letu 2021
Razdelitev proračunskih sredstev – JR strokovni kader v letu 2021
Razdelitev proračunskih sredstev – JR tekoče vzdrževanje v letu 2021
Razdelitev proračunskih sredstev – JR kulturni projekti v letu 2021
Razdelitev proračunskih sredstev – JR kultura v letu 2021
Razdelilnik proračunskih sredstev – JR mladinska dejavnost v letu 2021
Razdelitev proračunskih sredstev – JR socialno humanitarne dejavnosti v letu 2021
Razdelitev proračunskih sredstev – JR veteranske organizacije v letu 2021

Pregled rezultatov porabljenih sredstev javnih razpisov za dejavnosti društev 2021:

Rezultati porabljenih sredstev – JR šport v letu 2021
Rezultati porabljenih sredstev – JR mednarodna športna tekmovanja 2021
Rezultati porabljenih sredstev – JR strokovni kader 2021
Rezultati porabljenih sredstev – JR investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov 2021
Rezultati porabljenih sredstev – JR kulturni projekti 2021
Rezultati porabljenih sredstev – JR kultura 2021
Rezultati porabljenih sredstev – JR socialno-humanitarne dejavnosti 2021
Rezultati porabljenih sredstev – JR veteranske organizacije in druge posebne skupine 2021

Končna poročila komisij 2021:

Javni razpis – pokroviteljstvo 2021
Javni razpis – mladinska dejavnost 2021
Javni razpis – kulturni projekti 2021
Javni razpis – kultura 2021
Javni razpis – socialno-humanitarne dejavnosti 2021
Javni razpis – veteranske organizacije in druge skupine 2021
Javni razpis – šport 2021
Javni razpis – investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov 2021
Javni razpis – mednarodna športna tekmovanja 2021
Javni razpis – strokovni kader za šport 2021

2020

Pregled razdelitev sredstev javnih razpisov za dejavnosti društev 2020:

Razdelitev proračunskih sredstev – JR pokroviteljstvo v letu 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR mladinska dejavnost 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR šport v letu 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR kulturni projekti v letu 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR kultura v letu 2019 in 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR socialno humanitarne dejavnosti v letu 2019 in 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR veteranske organizacije v letu 2019 in 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR mednarodna športa tekmovanja v letu 2019 in 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR tekoče vzdrževanje v letu 2019 in 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR strokovni kader v letu 2019 in 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR šport v letu 2019
Razdelitev proračunskih sredstev – JR šport v letu 2018

Pregled rezultatov porabljenih sredstev javnih razpisov za dejavnosti društev 2020:

Rezultati porabljenih sredstev – JR pokroviteljstvo 2020
Rezultati porabljenih sredstev – mladinska dejavnost 2020
Rezultati porabljenih sredstev – JR šport 2020
Rezultati porabljenih sredstev – JR socialno-humanitarne dejavnosti 2020
Rezultati porabljenih sredstev – JR veteranske organizacije in druge posebne skupine 2020
Rezultati porabljenih sredstev – JR mednarodna športna tekmovanja 2020
Rezultati porabljenih sredstev – JR investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov 2020
Rezultati porabljenih sredstev – JR strokovni kader 2020

Končna poročila komisij 2020:

Javni razpis – pokroviteljstvo 2020
Javni razpis – mladinska dejavnost 2020
Javni razpis – kulturni projekti 2020
Javni razpis – kultura 2020
Javni razpis – socialno-humanitarne dejavnosti 2020
Javni razpis – veteranske organizacije in druge skupine 2020
Javni razpis – šport 2020
Javni razpis – investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov 2020
Javni razpis – mednarodna športna tekmovanja 2020
Javni razpis – strokovni kader za šport 2020

Skip to content